مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره بهروان

مشاوران

سمانه صادق محبوب

سمانه صادق محبوب هستم. روانشناس و درمانگر کودک، دوران کارشناسی خود را در دانشگاه گیلان در رشته مشاوره و دوران کارشناسی ارشد خود را در همین رشته در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران گذرانده‌ام. در حال حاضر در زمینه کودک به صورت تخصصی فعالیت می‌کنم و در برگزاری کارگاه‌های فرزندپروری و مهارت‌های زندگی و تربیت جنسی برای  کودکان و بهبود روابط والد و کودک تخصص دارم. در حال حاضر در زمینه بازی درمانی با کودک و آموزش فرزندپروری به والدین و برگذاری کارگاه‌های آموزشی در مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره بهروان فعالیت می‌کنم.