مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره بهروان

تمام نوشته های دسته بندی: پرسشنامه

پرسشنامه اضطراب بک (BAI)

پرسشنامه اضطراب بک (BAI – Beck Anxiety Inventory) یک پرسشنامه خودگزارشی است که برای اندازه‌گیری شدت اضطراب در نوجوانان و بزگسالان تهیه شده‌است. این پرسشنامه یک مقیاس ۲۱ ماده‌ای است که آزمودنی در هر ماده یکی از چهار گزینه که نشان‌دهنده شدت اضطراب است را انتخاب می‌کند. برای انجام تست لطفا هر عبارت را به دقت بخوانید و مشخص کنید در خلال هفتۀ گذشته تا امروز چقدر از آن علامت در رنج بوده‌اید. اگر علامت یاد شده را نداشته‌اید گزینه «اصلا»، اگر زیاد ناراحت‌تان نکرده است گزینه «خفیف»، اگر خیلی ناخوشایند بوده اما تحمل کرده‌اید گزینه «متوسط» و اگر نمی‌توانستید آنرا تحمل کنید گزینه «شدید» را انتخاب نمایید.

عبارات اصلا خفیف متوسط شدید
۱) کرخی و گز گز شدن (مور مور شدن)
۲) احساس داغی (گرما)
۳) لرزش در پاها
۴) ناتوانی در آرامش
۵) ترس از وقوع حادثه بد
۶) سرگیجه و منگی
۷) تپش قلب و نفس نفس زدن
۸) حالت متغیر (بی‌ثبات)
۹) وحشت‌زده
۱۰) عصبی
۱۱) احساس خفگی
۱۲) لرزش دست
۱۳) لرزش بدن
۱۴) ترس از دست دادن کنترل
۱۵) به سختی نفس کشیدن
۱۶) ترس از مردن
۱۷) ترسیده (حالت ترس)
۱۸) سوءهاضمه و ناراحتی شکم
۱۹) غش کردن (از حال رفتن)
۲۰) سرخ شدن صورت
۲۱) عرق کردن (نه در اثر گرما)

در پرسشنامۀ بک چهار گزینه هر سوال در یک طیف چهار بخشی از ۰ تا ۳ (اصلا=۰/خفیف=۱/ متوسط=۲/ شدید=۳) نمره‌گذاری می‌شود. هر یک از مواد آزمون یکی از علائم شایع اضطراب (ذهنی/بدنی/هراس) را توصیف می‌کند. نمره کل در بازه از ۰ تا ۶۳ قرار می‌گیرد. برای تعیین درجه اضطراب ابتدا باید امتیازات کسب شده را با هم جمع کنید. سپس عدد حاصل‌جمع را با جدول زیر مقایسه نمایید. در صورتی که نمره شما از ۱۶ بالاتر بود بهتر است با روانشناس و یا روانپزشک مشورت نمایید.

جمع امتیازات درجه اضطراب
۰-۷ هیچ یا کمترین
۸-۱۵ خفیف
۱۶-۲۵ متوسط
۲۶-۶۳ شدید

تست‌های بیشتر:
پرسشنامه عزت نفس
پرسشنامه افکار خودکار افسردگی

تست افسردگی بک (Beck)
پرسشنامه نیازهای اساسی گلاسر (Glasser)
پرسشنامه عزت نفس آیزنک

پرسشنامه عزت نفس آیزنک

پرسشنامه عزت نفس آیزنک (ESI) تستی برای بررسی شخصیت افراد است و سئوالات آن برگرفته از سئوالات نااستواری هیجانی پرسشنامه شخصیت آیزنک است. این پرسشنامه دارای ۳۰ سوال است که مشارکت‌کننده باید برای هر یک از سئوالات پاسخ بلی، خیر یا نمی‌دانم (علامت سئوال) را علامت بزند. برای انجام تست به طور کلی سعی کنید با اولین برداشت‌تان از پرسش‌ها به آنها پاسخ باشد. کوشش نمایید پاسخ‌هایتان به صورت «خیر» یا «آری» باشد. تنها در مواردی که امکان تصمیم‌گیری برایتان دشوار است علامت «؟» را بگذارید.

عبارات آری خیر  ؟ 
۱) آیا به اندازه دیگران در کارهای خود موفقیت دارید؟
۲) آیا در زندگی‌تان چیزهایی وجود دارد که به آنها افتخار کنید؟
۳) آیا اغلب اوقات احساس می‌کنید که در زندگی ناموفق بوده‌اید؟
۴) آیا دچار احساس خود کم‌بینی هستید؟
۵) به طور کلی آیا به خود اطمینان کافی دارید؟
۶) آیا اغلب آرزو می‌کنید ای کاش شخص دیگری می‌بودید؟
۷) وقتی قرار باشد در برابر عده‌ای صحبت کنید، آیا احساس نگرانی می‌کنید که ممکن است به خوبی از عهده این کار بر نیایید؟
۸) آیا احساس می‌کنید که مایلید خیلی چیزهای زندگی‌تان تغییر کند؟
۹) آیا فکر می‌کنید که روی هم رفته مردم شما را دوست دارند؟
۱۰) آیا به تصمیم‌های خود بسیار اطمینان دارید؟
۱۱) آیا در نظر خودتان آدم با ارزشی هستید؟
۱۲) آیا اغلب اوقات نسبت به کارهایی که کرده‌اید احساس شرمساری می‌کنید؟
۱۳) آیا وقتی به عکس‌هایتان نگاه می‌کنید، اغلب ناراحت می‌شوید و فکر می‌کنید که هیچ وقت قیافه شما را خوب نشان نمی‌دهد؟
۱۴) آیا در میان خانواده‌تان کسی هست که در شما این احساس را ایجاد کند که آدم چندان خوبی نیستید؟
۱۵) اگر کسی از کارهای شما انتقاد کند خیلی ناراحت می‌شوید؟
۱۶) آیا فکر می‌کنید که مردم دوست دارند شما دور و برشان باشید چون شما را آدم مفیدی می‌دانند؟
۱۷) آیا اغلب اوقات درباره ارزش و شایستگی خود تردید می‌کنید؟
۱۸) وقتی که دیگران از شما تعریف می‌کنند آیا در صداقت آنها شک می‌کنید؟
۱۹) آیا گاهی وقت‌ها پیش آمده‌است که از ترس تمسخر و انتقاد دیگران نظرات خود را بیان نکرده‌اید؟
۲۰) آیا به طور کلی در موقعیت‌های اجتماعی، خود را فردی خجالتی می‌دانید و از این مسأله نگرانید؟
۲۱) آیا حتی در برابر افرادی که مقام اجتماعی پایین‌تری از شما دارند، احساس حقارت می‌کنید؟
۲۲) آیا معمولا احساس می‌کنید می‌توانید کارهایی را که دوست دارید با موفقیت انجام دهید؟
۲۳) آیا از شکل و قیافه خود راضی هستید؟
۲۴) آیا در برخورد با دیگران معمولا خاموش می‌مانید، چون می‌ترسید حرف‌های شما سبب شود که مردم شما را دوست نداشته باشند؟
۲۵) آیا معمولا برایتان مشکل است که کارهایتان را طوری انجام دهید که مورد تأیید و تحسین دیگران قرار گیرد؟
۲۶) آیا زیاد پیش می‌آید که احساس کنید سعی دارید خودتان را بهتر از آنچه که هستید نشان دهید؟
۲۷) آیا گاهی احساس می‌کنید که هرگز نخواهید توانست کاری را درست انجام دهید؟
۲۸) آیا گاهی اوقات احساس می‌کنید که مردم از شما سؤ استفاده می‌کنند؟
۲۹) آیا شما دست کم در حد عادی برای خود ارزش و احترام قائل هستید؟
۳۰) آیا فکر می‌کنید شخصیت شما برای جنس مخالف جذاب است؟

به گزینه‌هایی که علامت سئوال را در بر می‌گیرد ۰,۵ نمره تعلق میگیرد. پرسش‌ها با پاسخ آری یا خیر یک نمره به آنها تعلق می‌گیرند. شماره سئوالاتی که در صورت اینکه آزمودنی گزینه آری تیک زده باشد یک نمره تعلق می‌گیرد:

۱ ـ ۲ ـ ۵ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۱ ـ ۱۶ ـ ۲۲ ـ ۲۳ ـ ۲۹ ـ ۳۰

شماره سئوالاتی که در صورت اینکه آزمودنی گزینه آری تیک زده باشد، یک نمره تعلق می‌گیرد:

۳ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۱۲ ـ ۱۳ ـ ۱۴ ـ ۱۵ ـ ۱۷ ـ ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۱ ـ ۲۴ ـ ۲۵ ـ ۲۶ ـ ۲۷ ـ ۲۸

نمره بالا نشان دهنده عزت نفس بالاست

اگر مشارکت‌کننده نمره بین ۰ تا ۵ کسب کند، عزت نفس بسیار پایین است.

اگر مشارکت‌کننده نمره بین ۶ تا ۱۰ کسب کند، عزت نفس پایین است.

اگر مشارکت‌کننده نمره بین ۱۱ تا ۱۵ کسب کند، عزت نفس متوسط رو به پایین است.

اگر مشارکت‌کننده نمره بین ۱۶ تا ۲۰ کسب کند، عزت نفس متوسط رو به بالا است.

اگر مشارکت‌کننده نمره بین ۲۱ تا ۲۵ کسب کند، عزت نفس خوب است.

اگر مشارکت‌کننده نمره بین ۲۶ تا ۳۰ کسب کند، عزت نفس بسیار خوب است.

تست‌های بیشتر:
پرسشنامه عزت نفس
پرسشنامه افکار خودکار افسردگی

تست افسردگی بک (Beck)
پرسشنامه نیازهای اساسی گلاسر (Glasser)
پرسشنامه اضطراب بک (BAI)

پرسشنامه نیازهای اساسی گلاسر (Glasser)

ویلیام گلاسر (۱۹۲۵-۲۰۱۳) تدوین‌کننده نظریه‌های شناختی کنترل، واقعیت درمانی و انتخاب است. مهم‌ترین علاقه‌مندی‌های او شامل مسئولیت‌پذیری، مواجهه با واقعیت و پذیرش نتایج انتخاب‌ها بوده و از جمله ویژگی‌های کار گلاسر علاقه و پیگیری او در کاربردی نمودن نظریات‌اش در حوزه‌های مشاوره، آموزش و مدیریت می‌باشد. در پرسشنامه پیش رو شرکت‌کننده در پنج حوزه نیاز به بقا، عشق و تعلق خاطر، قدرت و خودشکوفایی، آزادی و تفریح (با توصیفات عمومی آنها که در انتهای همین آزمون تشریح می‌شود) خود را مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهد. برای شرکت در این آزمون لطفا عبارات زیر را به دقت بخوانید و میزان وجود هریک از نیازهای فهرست شده را از بسیار کم تا بسیار زیاد در خود درجه‌بندی نمایید. هر عبارت در خصوص مقدار و میزان وجود یک گرایش یا نیاز در شما سئوال می‌کند. وجود هر نیاز یا خواسته درونی را بر اساس مقیاس ۵ نمره‌ای درجه‌بندی کنید.

بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم
۵ ۴ ۳ ۲ ۱

 

نیاز به عشق و تعلق خاطر
ردیف شرح درجه (از ۱ تا ۵)
۱ احساس می‌کنید به چه میزان عشق، صمیمیت و مهرورزی نیاز دارید؟
۲ تا چه اندازه رفاه و سعادت انسان‌های دیگر برایتان مهم است؟
۳ چه مقدار نیاز دارید که دیگران شما را پذیرفته و دوست‌تان بدارند؟
۴ چه مقدار نیاز دارید که دیگران شما را مورد لطف و مهر و محبت قرار داده و شما نیز متقابلا به آنها محبت کنید و به آنها احساس تعلق خاطر نمایید؟
۵ چه اندازه دوست دارید که با دیگران بجوشید و در مجالس، مراسم و فعالیت‌های گروهی فعالانه شرکت کنید
نیاز به بقا
۱ مسائلی مانند پس‌انداز، مخارج زندگی، مسکن، آینده شغلی و نظایر آنها تا چه اندازه ذهن شما را به خود مشغول می‌دارد؟
۲ تا چه اندازه به سلامت جسمانی، بهداشت و احتمال ابتلا به بیماری فکر می‌کنید؟
۳ شدت میل جنسی خود را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
۴ در انجام کارها و اقدامات مخاطره‌آمیز تا چه اندازه محتاطانه عمل می‌کنید؟
۵ از روبرویی با تجارب جدید و شروع راه‌های ناشناخته تا چه اندازه اجتناب می‌کنید؟
نیاز به آزادی
۱ تا چه اندازه نیاز دارید که تمام چیزهایی را که انجام می‌دهید خودتان انتخاب کنید؟
۲ تا چه میزان اعتقاد دارید که هیچ کس نباید به شما بگوید که چگونه زندگی خود را اداره کنید (بگوید چه بکنید و چه نکنید)؟
۳ تا چه میزان تمایل دارید آن چه را که می‌خواهید بدون توجه به دخالت‌ها و فشارهای همسرتان یا شریک‌تان حتما انجام رسانید؟
۴ تا چه میزان اصرار دارید در تصمیم‌گیری های بزرگ و کوچک زندگی استقلال رأی داشته باشید و بر وفق مراد خود عمل کنید؟
۵ تا چه اندازه نیاز دارید که بدون دخالت و مزاحمت و حتی حضور دیگران زمان‌هایی را برای خودتان در اختیار داشته باشید که هر گونه دل‌تان می‌خواهد از آن استفاده کنید؟
نیاز به قدرت و خودشکوفایی
۱ تا چه اندازه تلاش می‌کنید در زمینه کار خود به عنوان یک فرد توانمند و با لیاقت خود را نشان داده و شناخته شوید؟
۲ تا چه اندازه دوست دارید که به دیگران دستور بدهید؟ (فرمان بدهید تا این که فرمان ببرید)
۳ فکر می کنید تا چه اندازه اهل پیشرفت و رقابت هستید؟
۴ تا چه اندازه دوست دارید که دیگران (اعم از فرزند، همسر یا دوستان‌تان) به حرف شما گوش دهند و از آن پیروی کنند؟
۵ تا چه اندازه تلاش می‌کنید تا ثابت کنید ایده، فکر یا راه شما درست است و اصرار دارید که دیگران را متقاعد کنید که آن را قبول کنند؟
نیاز به تفریح
۱ چقدر به شوخی، مزاح و لطیفه‌گویی نیازمندید؟
۲ تا چه میزان به اوقات فراغت و سرگرمی‌های مخصوص به خودتان نیاز دارید؟
۳ میزان شوخ‌طبعی و خوش‌مشربی خود را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
۴ تا چه میزان احساس می‌کنید که نیاز دارید به کارهای غیرجدی و غیررسمی مانند دوچرخه‌سواری، ماهیگیری، تماشای فیلم و دیگر سرگرمی‌های لذت‌بخش بپردازید؟
۵ تا چه اندازه به دنبال اوقات سرگرم‌کننده و موقعیت‌های شادی‌بخش مانند جشن‌ها، مهمانی‌ها، مراسم سرگرم‌کننده، بازی‌ها و نظایر آنها هستید؟

لطفا برای نمرات هر بخش را با یکدیگر جمع کرده (هر پنج سوال با هم) و نتیجه را تقسیم بر پنج نموده (عدد حاصل میانگین نمرات داده شده است) و نتیجه را در جدول زیر قرار دهید.

نیاز به تعلق خاطر نیاز به بقا نیاز به آزادی نیاز به قدرت نیاز به تفریح
میانگین نمرات کسب شده

 

عشق و تعلق خاطر
توصیف عمومی: من فرد مردممداری هستم، روابط انسانی در درجه اول اهمیت برای من قرار دارد، مهرورزی و صمیمیت را دوست دارم، بیشتر اوقات به بهزیستی دوستان و خانواده خود فکر میکنم و دوست دارم که با آنها در تماس مداوم باشم. از بودن در محافل اجتماعی لذت می‌برم و بهترین زمان‌های مربوط به گذشته من لحظاتی است که با افراد دیگر بوده‌ام. در چشم دوستان، اعضای خانواده و همکاران من انسانی گرم، دل‌سوز، مهربان و همکاری‌کننده هستم.
تعریف نیاز به احساس تعلق: عشق و محبت‌ورزی، نشان دادن احساس و عاطفه خود به دیگران، جستجوی صمیمیت، وقت و انرژی گذاشتن برای ارتباط خانوادگی، ایجاد و نگهداری دوستی، عضویت در گروه

بقا
توصیف عمومی: من فرد اهل ریسکی نیستم، من دوست دارم که وسایل و چیزها تمیز و مرتب شده باشند، تقریبا یک سبک زندگی معینی دارم، به سلامت خودم فکر می‌کنم، سعی می‌کنم که غذای سالم بخورم و به مقدار کافی ورزش و استراحت کنم، داشتن امنیت شغلی برایم اهمیت بسیار زیادی دارد و تلاش می‌کنم که برای دوران بازنشستگی خود پس‌انداز کنم، دوستان اعضای خانواده و همکاران به خوبی می‌دانند که من دقیق با نظم و ترتیب و قابل اعتماد هستم.
تعریف نیاز به بقا: میزان احتیاط در کارها، اجتناب از خطر و هوشیاری نسبت به آن، اهمیت مسائل مالی، اهمیت احساس ایمنی و امنیت خاطر، میزان نیاز جنسی

آزادی
توصیف عمومی: من استقلال خود را دوست دارم. دوست دارم که کنترل جهت زندگی فردی و حرف‌های خودم را در اختیار داشته باشم. یکی از مواردی که من در شغلم برای آن ارزش قائلم، آزادی است که از آن برخوردارم. من از افرادی که سعی در تغییر یا کنترل من را دارند آزرده خاطر می‌شوم و از آنها دوری می‌کنم. محیط هایی که سرشار از تغییر و نوآوری است برایم خشنودکننده و رضایت‌بخش است. من عاشق این هستم که به جاهای جدید و فضاهای باز بروم. برای اوقات تنهایی خود ارزش زیادی قائلم. برخی از زمان‌های با ارزشم را صرف انجام کارها در تنهایی می‌کنم. من این جمله که می‌گوید «متفاوت بیاندیش» را دوست دارم. دوستان، اعضای خانواده و همکاران اعتقاد دارند که من انسانی منحصر به فردم و به من به خاطر این که به سادگی با نظرات معمول تغییر نمی‌کنم احترام می‌گذارند.
تعریف نیاز به آزادی: محدود و مجبور نبودن، احساس آزادی در اقدام و تصمیم‌گیری، مسافرت کردن، استقلال رأی و عمل داشتن، نظر و خواست خود را دنبال کردن، انتخاب‌های زیاد داشتن، خودمختاری، خلاقیت، اظهارنظر بدون ترس و واهمه

قدرت
توصیف عمومی: من فردی پیشرفت مدارم، عاشق یادگیری و رشد شخصی و حرفه‌ای هستم، همواره اهدافی را برای خود تعیین می‌کنم، و اغلب به آنها می‌رسم یا حتی جلوتر از آنها پیش می‌روم. وقتی که به یک هدف دست می‌یابم ، هدف دیگری را برای خود مشخص می‌کنم. اعتقاد دارم که مردم باید تمام تلاش خود را بکنند تا به موقعیت‌های خوب در زندگی خود دست یابند. من به رقابت‌های سالم علاقه دارم. به دستاوردهای خودم افتخار می‌کنم و اینکه گاهی از بابت آنها مورد تحسین قرار گیرم لذت می‌برم. از فرمان دادن و هدایت افراد لذت می‌برم. دوستان، اعضای خانواده و همکاران، به خاطر مهارت‌هایم، دستاوردهایم و انتظارات در حد بالای من، به من احترام می‌گذارند.
تعریف نیاز به قدرت و خودشکوفایی: دستیابی به هدف، پیشرفت، احساس کنترل داشتن بر اوضاع و شرایط، مهارت داشتن، اعتماد به خود داشتن، احساس افتخار، نفوذ بر دیگران داشتن، حس رقابت، رهرو داشتن، الگو بودن و مورد پیروی قرار گرفتن

تفریح
توصیف عمومی: در نظر من زندگی یک جشن است. من عاشق خندیدن و بازی کردنم. سعی می‌کنم که حس شوخ طبعی را در هر کاری که انجام می‌دهم وارد کنم و سعی می‌کنم که با این کار هر کار کسل‌کننده‌ای را لذت‌بخش کنم. عاشق کارهای ناگهانی هستم و گاهی به تکانش‌گری متهم می‌شوم. در پی خوش‌گذرانی هستم. غذا و نوشیدنی خوب، موسیقی عالی، هنر و نظایر آنها برایم بسیار ارزشمند است. بازی‌ها، جشن‌ها ، مراسم و جشنواره‌های گوناگون را بسیار دوست دارم. حس شوخ‌طبعی خوبی دارم و دوست دارم که دیگران را بخندانم. به خاطر این که جسور و صمیمی هستم، دوستان، اعضای خانواده و همکاران دوست دارند در کنارشان باشم و از بودن من در جمع خود استقبال می‌کنند.
تعریف نیاز به تفریح: خنده، یادگیری، تنوع‌طلبی، پرداختن به تفریحات دلخواه، سرگرمی داشتن، بازی کردن، شوخ طبع بودن، شادی

تست‌های بیشتر:
پرسشنامه عزت نفس
پرسشنامه افکار خودکار افسردگی

تست افسردگی بک (Beck)
پرسشنامه عزت نفس آیزنک
پرسشنامه اضطراب بک (BAI)

تست افسردگی بک (Beck)

افسردگی دارای جلوه‌های گوناگونی است که افراد به آسانی از تشخیص آن غافل می‌شوند. این اختلال دارای طیف وسیعی از نشانه‌ها از قبیل سردرد، یبوست، کم شدن اشتها، کمردرد و یا خستگی مزمن است. این تست به شما در رسیدن به این مهم کمک می‌کند. در این پرسشنامه ۲۱ سئوال مطرح شده و هر سئوال متشکل از چهار عبارت می‌باشد. هر یک از این عبارات بیان‌کننده حالتی از شخص است. شما باید عبارات هر گروه را به ترتیب و با دقت بخوانید. سپس در هر گروه یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید که بهتر از همه طرز احساس کنونی شما را بیان می‌کند. یعنی آنچه را که درست هم‌اکنون احساس می‌کنید پس از انتخاب داخل دایره را تیک بزنید. اگر از بین دو یا چند عبارت مربوطه به یک گروه نتوانستید انتخابی را به عمل آورید به حدس و گمان متوسل شوید. در هر صورت هیچ سئوالی را بدون پاسخ نگذارید. این آزمون مخصوص افراد بالای ۱۶ سال است. در پایان به تفسیر انتهای آزمون مراجعه نمایید.

ردیف امتیاز سئوال
۱ ۰ غمگین نیستم
۱ غمگین هستم
۲ غم دست بردار نیست
۳ تحملم را از دست داده‌ام
۲ ۰ به آینده امیدوارم
۱ به آینده امیدی ندارم
۲ احساس می‌کنم آینده امیدبخشی در انتظارم نیست
۳ کمترین روزنه امیدی ندارم
۳ ۰ ناکام نیستم
۱ ناکام‌تر از دیگرانم
۲ به زندگی گذشته‌ام که نگاه می‌کنم هر چه می‌بینم شکست و ناکامی است
۳ کمترین روزنه امیدی ندارم
۴ ۰ مثل گذشته از زندگی‌ام راضی هستم
۱ مثل سابق از زندگی لذت نمی‌برم
۲ از زندگی رضایت واقعی ندارم
۳ از هر کسی و هر چیزی که بگویی ناراضی هستم
۵ ۰ احساس تقصیر نمی‌کنم
۱ گاهی اوقات احساس تقصیر می‌کنم
۲ از زندگی رضایت واقعی ندارم
۳ همیشه احساس تقصیر می‌کنم
۶ ۰ انتظار مجازات ندارم
۱ احساس می‌کنم ممکن است مجازات بشوم
۲ انتظار مجازات دارم
۳ احساس می‌کنم مجازات می‌شوم
۷ ۰ از خود راضی هستم
۱ از خود ناراضی هستم
۲ از خودم بدم می‌آید
۳ از خودم متنفرم
۸ ۰ بدتر از سایرین نیستم
۱ از خودم به خاطر خطاهایم انتقاد می‌کنم
۲ همیشه خودم را به خاطر خطاهایم سرزنش می‌کنم
۳ برای هر اتفاق بدی خودم را سرزنش می‌کنم
۹ ۰ هرگز به فکر خودکشی نمی‌افتم
۱ فکر خودکشی به سرم زده اما اقدامی نکرده‌ام
۲ به فکر خودکشی هستم
۳ اگر بتوانم خودکشی می‌کنم
۱۰ ۰ بیش از حد معمول گریه نمی‌کنم
۱ بیش از گذشته گریه می‌کنم
۲ همیشه گریانم
۳ قبلا گریه می‌کردم. اما حالا با اینکه دلم می‌خواهد نمی‌توانم گریه کنم
۱۱ ۰ کم حوصله‌تر از گذشته نیستم
۱ کم حوصله‌تر از گذشته هستم
۲ اغلب کم حوصله هستم
۳ همیشه کم حوصله هستم
۱۲ ۰ مثل همیشه مردم را دوست دارم
۱ به نسبت گذشته کمتر از مردم خوشم می‌آید
۲ تا حدود زیادی علاقه‌ام به مردم را از دست داده‌ام
۳ از مردم قطع امید کرده‌ام، به آنها علاقه‌ای ندارم
۱۳ ۰ مانند گذشته تصمیم می‌گیرم
۱ کمتر از گذشته تصمیم می‌گیرم
۲ نسبت به گذشته تصمیم‌گیری برایم دشوار شده‌است
۳ قدرت تصمیم‌گیری‌ام را از دست داده‌ام
۱۴ ۰ جذابیت گذشته‌ها را ندارم
۱ نگران هستم جذابیتم را از دست بدهم
۲ احساس می‌کنم هر روز که می‌گذرد جذابیتم را بیشتر از دست می‌دهم
۳ زشت هستم
۱۵ ۰ به خوبی گذشته کار می‌کنم
۱ به خوبی گذشته کار نمی‌کنم
۲ برای اینکه کاری بکنم به خودم زیاد فشار می‌آورم
۳ دستم به هیچ کاری نمی‌رود
۱۶ ۰ مثل همیشه خوب می‌خوابم
۱ مثل گذشته خوابم نمی‌برد
۲ یکی دو ساعت زودتر از معمول بیدار می‌شوم و خوابیدن دوباره برایم مشکل است
۳ چند ساعت زودتر از معمول از خواب بیدار می‌شوم و دیگر خوابم نمی‌برد
۱۷ ۰ بیشتر از گذشته خسته نمی‌شوم
۱ بیش از گذشته خسته می‌شوم
۲ انجام هر کاری خسته‌ام می‌کند
۳ از شدت خستگی هیچ کاری از عهده‌ام ساخته نیست
۱۸ ۰ اشتهایم تغییری نکرده‌است
۱ اشتهایم به خوبی گذشته نیست
۲ اشتهایم خیلی کم شده‌است
۳ به هیچ چیز اشتها ندارم
۱۹ ۰ اخیراً وزن کم نکرده‌ام
۱ بیش از دو کیلو و نیم وزن کم نکرده‌ام
۲ بیش از پنج کیلو از وزنم کم شده‌است
۳ بیش از هفت کیلو وزن کم کرده‌ام
۲۰ ۰ بیش از گذشته بیمار نمی‌شوم
۱ از سردرد و دل‌درد و یبوست کمی ناراحتم
۲ به شدت نگران سلامتی خودم هستم
۳ آنقدر نگران سلامتی خودم هستم که دستم به هیچ کاری نمی‌رود
۲۱ ۰ میل جنسی‌ام کم نشده‌است
۱ میل جنسی‌ام کمتر شده‌است
۲ میل جنسی‌ام خیلی کم شده‌است
۳ کمترین میل جنسی هم در من نیست

تفسیر جدول افسردگی بک

ابتدا باید امتیازات کسب شده را با هم جمع کنید. سپس عدد حاصل‌جمع را با جدول زیر مقایسه نمایید. در صورتی که نمره شما از ۱۷ بالاتر بود بهتر است با روانشناس و یا روانپزشک مشورت نمایید.

جمع امتیازات میزان افسردگی
۱-۱۰ طبیعی
۱۱-۱۶ کمی افسرده
۱۷-۲۰ نیازمند به مشاوره
۲۱-۳۰ به نسبت افسرده
۳۱-۴۰ افسردگی شدید
بیشتر از ۴۰ افسردگی بیش از حد

تست‌های بیشتر:
پرسشنامه عزت نفس
پرسشنامه افکار خودکار افسردگی
پرسشنامه نیازهای اساسی گلاسر (Glasser)
پرسشنامه عزت نفس آیزنک
پرسشنامه اضطراب بک (BAI)

پرسشنامه عزت نفس

این پرسش نامه برای بررسی احساس شما در مورد خودتان طراحی شده است. هیچ یک از پاسخ ها صحیح یا غلط نیستند. سعی کنید به سئوال­‌ها جواب دقیق و درست بدهید. پاسخ خود را با قرار دادن یکی از اعداد زیر در مقابل هر سئوال مشخص کنید:

۱ـ هرگز       ۲ـ به ندرت     ۳ـ کم         ۴ـ گاهی اوقات      ۵ـ معمولا          ۶ـ بیشتر اوقات       ۷ـ همیشه

۱ـ احساس می­کنم فردی جذاب هستم:……….

۲ـ به توانایی خود در مواجهه با دیگران اطمینان دارم:……..

۳ـ احساس می­کنم فردی بسیار شایسته هستم:……….

۴ـ در ملاقات با افراد جدید راحت هستم:……..

۵ـ احساس می­کنم مردم مرا دوست دارند:……….

۶ـ فکر می­کنم فردی شوخ طبع هستم:……….

۷ـ مطمئنم دست به هر کاری بزنم آن را به خوبی انجام می­دهم:………..

۸ـ دوستانم ارزش زیادی برایم قایلند:……..

۹ـ به توانایی خودم در یادگیری چیزهای جدید اطمینان دارم:……..

۱۰ـ اگر بخواهم می­توانم روابط جدیدی را شروع کنم:………..

*نمراتی که به ۱۰ سئوال فوق دادید باهم جمع کنید.
چنانچه نمره شما بالاتر از ۴۵ است، عزت نفس شما در حد مناسبی است و در مجموع احساس نسبتا خوبی در مورد خودتان دارید نمرات پایین‌تر از ۳۰ حوزه هشداردهنده هستند؛ شما خودتان را دوست ندارید و از عزت نفس مطلوبی ـ لااقل فعلا ـ برخوردار نیستید. پیشنهاد می­‌کنیم از کمک حرفه­‌ای (روانشناس، مشاور، یا…) بهره بگیرید.

تست‌های بیشتر:
تست افسردگی بک (Beck)
پرسشنامه افکار خودکار افسردگی
پرسشنامه نیازهای اساسی گلاسر (Glasser)
پرسشنامه عزت نفس آیزنک
پرسشنامه اضطراب بک (BAI)

پرسشنامه افکار خودکار افسردگی

مواردی که در زیر می­ بینید، افکاری هستند که به ذهن شما خطور می کند، هر مورد را بخوانید و مشخص کنید که طی هفته گذشته چندبار به ذهنتان خطور کرده است. پاسخ مناسب را با انتخاب اعداد زیر مشخص کنید.

۵= همواره               ۴= اغلب             ۳= معمولا            ۲= گاهی                 ۱= هرگز

۱ـ احساس می کنم همه چیز بر ضد من است:……….

۲ـ من به هیچ دردی نمی خورم:……..

۳ـ دیگران را نا امید کرده ام:………

۴ـ از خودم متنفرم:………..

۵ـ آدم ناموفقی هستم :……..

۶ـ زندگی ارزشی ندارد:……..

۷ـ من یک بازنده هستم:……..

۸ـ آینده ام تیره و تار است:……..

۹ـ ای کاش جای دیگری بودم:………

۱۰ـ دیگر نمی توانم این وضع را تحمل کنم:……..

۱۱ـ نمی توانم کاری را شروع کنم:………..

۱۲ـ بسیار ضعیف هستم:…………

*برای محاسبه­ نمره آزمون امتیاز ۱۲ پرسش فوق را با هم جمع کنید.

اگر مجموع نمرات شما کمتر از ۲۴ است می توان گفت شما به لحاظ افسردگی لااقل در هفته گذشته مشکلی ندارید. مجموع نمرات ۲۵-۳۹ کمی نگران‌کننده است و باید شما را کمی گوش به زنگ نماید. نمرات ۴۰ و بالاتر آن کاملا هشداردهنده و خطرناک هستند. در این مورد حتما باید به جستجوی کمک حرفه‌ای (روانشناس، روانپزشک یا…) برآیید.

تست‌های بیشتر:
پرسشنامه عزت نفس
تست افسردگی بک (Beck)
پرسشنامه نیازهای اساسی گلاسر (Glasser)
پرسشنامه عزت نفس آیزنک
پرسشنامه اضطراب بک (BAI)